Oświadczenia majątkowe za rok 2003 

 

 

Paweł Kowolik - Wójt Gminy Zbrosławice

Wiesław Olszewski- Zastępca Wójta Gminy Zbrosławice

Stanisław Garncarz- Sekretarz Gminy Zbrosławice

Marzena Żołędziewska-Błaszczyk- Skarbnik Gminy Zbrosławice

Łucja Snurawa- Zastępca Skarbnika Gminy Zbrosławice

Zofia Kościarz- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Bernard Pigulla- Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 

Roman Kowolik- Kierwonik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Urszula Furtak-Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Urszula Hajda- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej

Józef Burda- Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Aleksandra Hangiel - Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

 

Dyrektorzy przedszkoli i szkół na terenie Gminy Zbrosławice:

Aleksandra Kotlińska

Alicja Bojdoł

Danuta Lihs

Danuta Teperek

Hanna Miczka

Gabriela Bronder

Joanna Mansfeld-Mucha

Krystyna Trzęsiok

Elżbieta Bochoń

Marian Szukalski

Sylwia Szczurek

Urszula Gierszewska

Weronika Sukienik

Zdzisław Teperek

Zuzanna Korgel

 

 


Liczba odwiedzin : 719
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Sabina Fojcik
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Zyga
Czas wytworzenia: 2005-02-21 07:38:46
Czas publikacji: 2015-02-17 12:40:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak