Oświadczenia majątkowe za rok 2002 

 

 

Bujok Maria

Dramski Andrzej

Glinka Wilhelm

Graca Krystyna

Gruszka Ewald

Kamiński Jacek

Kreihs Ginter

Musioł Helmut

Polczyk Paweł

Robakowski Ireneusz

Siegel Tomasz

Trzęsiok Krystian

Woźniak Zofia

Woźnica Beno

Zielonka Janusz

Kowolik Paweł

Garncarz Stanisław

Kościarz Zofia

Kowolik Roman

Olszewski Wiesław

Pigulla Bernard

Snurawa Łucja

Żołędziewska - Błaszczyk Marzena

Furtak Urszula

Hajda Urszula

Hangiel Aleksandra

Burda Józef

 


Liczba odwiedzin : 851
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Sabina Fojcik
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Zyga
Czas wytworzenia: 2005-02-11 12:57:41
Czas publikacji: 2015-02-17 12:43:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak