Oświadczenia majątkowe za rok 2014 

 

 

Wiesław Olszewski - Wójt Gminy Zbrosławice

Wiesław Olszewski - Wójt Gminy Zbrosławice - korekta nr 1

Wiesław Olszewski - Wójt Gminy Zbrosławice - korekta nr 2

Katarzyna Sosada - Zastępca Wójta Gminy

Katarzyna Sosada - Zastępca Wójta Gminy - korekta

Katarzyna Zyga - Sekretarz

Marzena Żołędziewska - Błaszczyk - Skarbnik

Marzena Żołędziewska - Błaszczyk - korekta

Łucja Snurawa - Zastępca Skarbnika

Beata Dzielicka - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Joanna Szymańska - Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat

Jakub Kukliński - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej

Rafał Barszcz - Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej

Weronika Kaczmarek - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Iwona Feber - Zastępca Kierownika USC

Małgorzata Kłaczek - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

Józef Burda - Dyrektor ZGKiM

Aleksandra Hangiel - Dyrektor GZOPO

Urszula Furtak - Kierownik GOPS

Anita Nalepa - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbrosławicach

Jerzy Tam - Komendant Straży Gminnej

Władysław Krótki - Prezes Zarządu Spółki Zakładu Eksploatacji Hałdy Przezchlebie

Leszek Bartkowiak - członek Zarzadu Spółki Zakładu Eksploatacji Hałdy Przezchlebie

 

                                                  Dyrektorzy przedszkoli i szkół na terenie Gminy Zbrosławice

 

Elżbieta Bochoń - Dyrektor GP w Zbrosławicach

Urszula Gierszewska - Dyrektor ZS w Zbrosławicach

Elżbieta Pyka - Zastępca Dyrektora ZS w Zbrosławicach

Brygida Jagla - Dyrektor GP w Kamieńcu

Adrian Korgel - Dyrektor ZSO w Kamieńcu

Dariusz Stępień - Zastępca Dyrektora ZSO w Kamieńcu

Dariusz Stępień - korekta

Aleksandra Tyczka - Zastępca Dyrektora ZSO w Kamieńcu

Joanna Mansfeld - Mucha - Dyrektor SP w Kamieńcu.

Barbara Wicha - Kudlek - Z-ca Dyrektora SP w Kamieńcu

Zuzanna Korgel - Dyrektor GP w Świętoszowicach

Katarzyna Kuczora - Dyrektor SP w Czekanowie

Izabela Kowolik - Dyrektor GP w Przezchlebiu

Izabela Kowolik - korekta

Hanna Miczka - Dyrektor SP w Przezchlebiu

Danuta Lihs - Dyrektor ZS w Wieszowie

Beata Supernok - Dyrektor GP w Wieszowie

Sylwia Szczurek - Dyrektor SP w Kopienicy

Edyta Wójcik - Dyrektor SP w Ziemięcicach

Edyta Wójcik - korekta

Irena Wierszeń - Dyrektor ZSP w Miedarach

 


Liczba odwiedzin : 2807
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Sabina Fojcik
Osoba odpowiedzialna za informację : Sabina Fojcik
Czas wytworzenia: 2015-05-05 08:41:22
Czas publikacji: 2016-04-29 11:52:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak