Oświadczenia majątkowe za rok 2007 

 

 

 

Paweł Kowolik -Wójt Gminy

Wiesław Olszewski - Z-ca Wójta Gminy

Wiesław Olszewski - korekta

Mariusz Poloczek - Sekretarz

Marzena Żołędziewska-Błaszczyk - Skarbnik

Łucja Snurawa - Z-ca Skarbnika

Bernard Pigulla-Kier. Referatu Gospodarki Nieruch. i Ochr. Środowiska

Joanna Szymańska - Kier. Referatu Podatków i Opłat Lokalnych

Katarzyna Zyga - Kier. USC i Referatu Spraw Obywatelskich

Józef Burda - Dyrektor ZGKiM

Aleksandra Hangiel - Dyrektor GZOPO

Urszula Furtak - Kierownik GOPS

Urszula Hajda - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

 

Dyrektorzy przedszkoli i szkół na terenie gminy Zbrosławice:

Elżbieta Bochoń - dyrektor GP w Zbrosławicach
Elżbieta Bochoń - korekta

Gabriela Bronder - dyrektor GP w Wieszowie

Urszula Gierszewska - dyrektor ZS w Zbrosławicach

Brygida Jagla - dyrektor GP w Kamieńcu

Adrian Korgel - dyrektor ZSO w Kamieńcu

Zuzanna Korgel - dyrektor GP w Świętoszowicach

Katarzyna Kuczora - dyrektor SP w Czekanowie
Katarzyna Kuczora - korekta oświadczenia

Izabela Kowolik - dyrektor GP w Przezchlebiu

Danuta Lihs - dyrektor ZS w Wieszowie

Joanna Mansfeld-Mucha - dyrektor SP w Kamieńcu

Hanna Miczka - dyrektor SP w Przezchlebiu

Sylwia Szczurek - dyrektor SP w Kopienicy

Marian Szukalski - z-ca dyrektora ZS w Zbrosławicach

Aleksandra Tyczka - z-ca dyrektora ZSO w Kamieńcu

Irena Wierszeń - dyrektor ZSP w Miedarach

Edyta Wójcik - Dyrektor SP w Ziemięcicach
Edyta Wójcik - korekta oświadczenia

 
 


Liczba odwiedzin : 2089
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Sabina Fojcik
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Połońska
Czas wytworzenia: 2008-06-17 11:26:07
Czas publikacji: 2015-02-17 08:42:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak