Oświadczenia majątkowe za rok 2015 

 

 

Wiesław Olszewski - Wójt Gminy Zbrosławice

Katarzyna Sosada - Zastępca Wójta Gminy

Katarzyna Zyga - Sekretarz

Katarzyna Zyga - Sekretarz - korekta

Marzena Żołędziewska - Skarbnik

Łucja Snurawa - Zastępca Skarbnika

Beata Dzielicka - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Joanna Szymańska - Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat

Jakub Kukliński - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej

Rafał Barszcz - Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej

Weronika Kaczmarek - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Iwona Feber - Zastępca Kierownika USC

Małgorzata Kłaczek - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

Józef Burda - Dyrektor ZGKiM

Aleksandra Hangiel - Dyrektor GZOPO

Urszula Furtak - Kierownik GOPS

Anita Nalepa - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbrosławicach

Jerzy Tam - Komendant Straży Gminnej

Władysław Krótki - Prezes Zarządu Spółki Zakładu Eksploatacji Hałdy Przezchlebie

Leszek Bartkowiak - członek Zarzadu Spółki Zakładu Eksploatacji Hałdy Przezchlebie

 

                                                  Dyrektorzy przedszkoli i szkół na terenie Gminy Zbrosławice

 

Elżbieta Bochoń - Dyrektor GP w Zbrosławicach

Urszula Gierszewska - Dyrektor ZS w Zbrosławicach

Elżbieta Pyka - Zastępca Dyrektora ZS w Zbrosławicach

Brygida Jagla - Dyrektor GP w Kamieńcu

Adrian Korgel - Dyrektor ZSO w Kamieńcu

Dariusz Stępień - Zastępca Dyrektora ZSO w Kamieńcu

Joanna Mansfeld - Mucha - Dyrektor SP w Kamieńcu

Barbara Wicha - Kudlek - Z-ca Dyrektora SP w Kamieńcu

Zuzanna Korgel - Dyrektor GP w Świętoszowicach

Katarzyna Kuczora - Dyrektor SP w Czekanowie

Katarzyna Kuczora - Dyrektor SP w Czekanowie - korekta

Izabela Kowolik - Dyrektor GP w Przezchlebiu

Hanna Miczka - Dyrektor SP w Przezchlebiu

Danuta Lihs - Dyrektor ZS w Wieszowie

Beata Supernok - Dyrektor GP w Wieszowie

Sylwia Szczurek - Dyrektor SP w Kopienicy

Edyta Wójcik - Dyrektor SP w Ziemięcicach

Irena Wierszeń - Dyrektor ZSP w Miedarach

Katarzyna Rode - Zastępca Dyrektora ZSP w Miedarach

Katarzyna Rode - Zastępca Dyrektora ZSP w Miedarach - korekta

 


Liczba odwiedzin : 1634
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Sabina Fojcik
Osoba odpowiedzialna za informację : Sabina Fojcik
Czas wytworzenia: 2016-05-11 14:19:30
Czas publikacji: 2018-09-14 11:09:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak