Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
429 ZARZĄDZENIE OR.0050.429.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia ponownego naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej.

2019-03-13 10:34:29
428 ZARZĄDZENIE OR.0050.428.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia ponownego naboru na stanowisko Skarbnika Gminy Zbrosławice.

2019-03-13 10:33:33
426 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.426.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 13 października 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu gminy Zbrosławice na rok 2018.

2019-03-13 10:31:18
420 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.420.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Zbrosławice zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbrosławice.

2019-03-13 10:30:14
421 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.421.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2018.

2019-03-13 10:27:33
419 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.419.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Zbrosławice zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbrosławice.

2019-03-13 10:24:58
418 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.418.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji do udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zbrosławice – Etap II”.

2019-03-13 10:23:58
411 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.411.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

2019-03-13 10:23:15
383 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.383.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 15 października 2018 r. w sprawie powołania komisji do udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zbrosławice – Etap II”.

2019-03-13 10:22:38
375 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.375.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 12 października 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu Gminnej Bibliotece Publicznej w Zbrosławicach”.

2019-03-13 10:21:59