Gmina Zbrosławice zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uniwersalnej na rzecz seniorów z terenu Gminy Zbrosławice w Klubie Seniora w Czekanowie, w Klubie Seniora w Przezchlebiu, w Klubie Seniora w Wieszowie w ramach projektu „Nie widzieć barier – rozwój usług społecznych w gminie Zbrosławice” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

 

Załączniki

Zaproszenie do złożenia oferty.pdf

Data: 2018-03-02 10:02:55 Rozmiar: 211.59k Format: .pdf Pobierz

Opis przedmiotu zamówienia.pdf

Data: 2018-03-02 10:03:00 Rozmiar: 229.43k Format: .pdf Pobierz

Wzór umowy - zadanie 1.pdf

Data: 2018-03-02 10:03:05 Rozmiar: 249.64k Format: .pdf Pobierz

Wzór umowy - zadanie 2.pdf

Data: 2018-03-02 10:03:08 Rozmiar: 239.5k Format: .pdf Pobierz

Wzór umowy - zadanie 3.pdf

Data: 2018-03-02 10:03:12 Rozmiar: 240.28k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 2_Formularz oferty_20180302.docx

Data: 2018-03-02 10:03:18 Rozmiar: 725.19k Format: .docx Pobierz

wyniki postepowania.pdf

Data: 2018-03-14 13:28:44 Rozmiar: 83.09k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 9443
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Sabina Fojcik
Osoba odpowiedzialna za informację : Cappilleri Aleksandra
Czas wytworzenia: 2018-03-02 10:00:23
Czas publikacji: 2018-03-14 13:27:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak