Oświadczenia majątkowe za rok 2017 

 

 

Wiesław Olszewski - Wójt Gminy Zbrosławice

Wiesław Olszewski - Wójt Gminy Zbrosławice - korekta

Wiesław Olszewski - Wójt Gminy Zbrosławice - korekta

Katarzyna Sosada - Zastępca Wójta Gminy

Katarzyna Zyga - Sekretarz

Marzena Żołędziewska - Skarbnik

Małgorzata Grała - Zastępca Skarbnika

Beata Dzielicka - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Joanna Szymańska - Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat

Jakub Kukliński - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej

Michał Skowron - Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej

Weronika Kaczmarek - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Iwona Feber - Zastępca Kierownika USC

Małgorzata Drzastwa - Zastępca Kierownika USC

Małgorzata Kłaczek - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

Aleksandra Hangiel - Naczelnik Wydziału Społecznego

Rafał Barszcz - Prezes Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. z siedzibą w Zbrosławicach

Urszula Furtak - Zastępca Kierownika GOPS

Magdalena Cieślar - Dyrektor GZOPO

Anita Nalepa - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbrosławicach

Leszek Bartkowiak - członek Zarzadu Spółki Zakładu Eksploatacji Hałdy Przezchlebie

 

Dyrektorzy przedszkoli i szkół na terenie Gminy Zbrosławice

 

Elżbieta Bochoń - Dyrektor GP w Zbrosławicach

Elżbieta Pyka - Dyrektor ZS w Zbrosławicach

Urszula Gierszewska -  Zastępca Dyrektora ZS w Zbrosławicach

Brygida Jagla - Dyrektor GP w Kamieńcu

Adrian Korgel - Dyrektor ZSO w Kamieńcu

Dariusz Stępień - Zastępca Dyrektora ZSO w Kamieńcu

Zuzanna Korgel - Dyrektor GP w Świętoszowicach

Katarzyna Kuczora - Dyrektor SP w Czekanowie

Izabela Kowolik - Dyrektor GP w Przezchlebiu

Hanna Miczka - Dyrektor SP w Przezchlebiu

Danuta Lihs - Dyrektor ZS w Wieszowie

Beata Supernok - Dyrektor GP w Wieszowie

Sylwia Szczurek - Dyrektor SP w Kopienicy

Edyta Wójcik - Dyrektor SP w Ziemięcicach

Irena Wierszeń - Dyrektor ZSP w Miedarach

Katarzyna Rode - Zastępca Dyrektora ZSP w Miedarach

 


Liczba odwiedzin : 1140
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Sabina Fojcik
Osoba odpowiedzialna za informację : Sabina Fojcik
Czas wytworzenia: 2018-05-17 09:37:13
Czas publikacji: 2018-09-19 11:54:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak