Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz jednorazowego świadczenia „Za życiem” 

 

 

Zbrosławice, dnia 23 stycznia 2019 r.

 

Szanowni Państwo,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbrosławicach informuje, że w związku z zadaniem dotyczącym koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz jednorazowego świadczenia „Za życiem”, prowadzonym od roku w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, zostały udostępnione numery telefonów do Oddziału ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w celu bardziej zorganizowanego i skutecznego sposobu kontaktu w sprawach dotyczących koordynacji ww. świadczeń.

           

Obsługa klientów:

Kontakt osobisty w sprawach dotyczących koordynacji świadczeń jest możliwa w pokoju 4.06, ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice w dniach:

- Poniedziałek, Czwartek, Piątek  w godzinach od 8:30 do 14:30;

 

Obsługa telefoniczna odbywa się w dniach:

- Poniedziałek, Czwartek, Piątek w godzinach od 8:00 do 10:00

pod numerami telefonów:

32 606 3351, 32 606 3352,

32 606 3354, 32 606 3355,

32 606 3357, 32 606 3358,

32 606 3359, 32 606 3361,

32 606 3362, 32 606 3363.

 

Adres do korespondencji:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Wydział Rodziny i Polityki Społecznej,

ul. Powstańców 41a,

40-024 Katowice.

 

Adresy e-mail do kontaktu:

 


Liczba odwiedzin : 20
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Połoński
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Kamuda
Czas wytworzenia: 2019-01-24 07:46:50
Czas publikacji: 2019-01-24 07:46:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak