Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
015 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.15.2019 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji do udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Remonty bieżące dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w roku 2019”.

2019-03-14 14:31:03
014 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.14.2019 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla Gminy Zbrosławice na rok 2019.

2019-03-14 14:30:34
013 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.13.2019 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2019.

2019-03-14 14:27:56
012 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.12.2019 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla Gminy Zbrosławice na rok 2019.

2019-03-14 14:26:59
010 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.10.2019 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla Gminy Zbrosławice na rok 2019.

2019-03-14 14:25:38
009 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2019 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji do udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Czekanów” – etap I”.

2019-03-14 14:25:08
008 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.8.2019 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla Gminy Zbrosławice na rok 2019.

2019-03-14 14:24:39
007 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.7.2019 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla Gminy Zbrosławice na rok 2019.

2019-03-14 14:23:50
006 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.6.2019 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2019.

2019-03-14 14:23:18
005 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.5.2019 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zbrosławice odrębnymi ustawami na rok 2019.

2019-03-14 14:22:44