Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-06-22 13:00:20 Inne / WR: Świadczenie usługi oświetleniowej polegającej na utrzymaniu sprawności technicznej infrastruktury służącej oświetlaniu: ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych znajdujących się na terenie Gminy ... Jakub Kukliński Publikacja artykułu
2017-06-22 08:03:12 SPRZEDAŻ / DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI / Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Kamieniec (k. m. 1) - działka nr 1009/301. Katarzyna Lizoń Edycja artykułu
2017-06-22 08:02:14 SPRZEDAŻ / DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI / Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Kamieniec (k. m. 1) - działka nr 1009/301. Katarzyna Lizoń Edycja artykułu
2017-06-22 07:55:49 SPRZEDAŻ / DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI / Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Kamieniec (k. m. 1) - działka nr 1009/301. Katarzyna Lizoń Publikacja artykułu
2017-06-20 14:59:03 Ogłoszenia i inne informacje / Zawiadomienia o sesjach Katarzyna Lizoń Edycja artykułu
2017-06-20 10:50:15 Obwieszczenia: decyzje środowiskowe, wycinka drzew, prognozy oddziaływania na środowisko i inne / Informacja Wójta Gminy Zbrosławice o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Karchowice gminie Zbrosławice wraz z rozbiórką odcinka istniejącego wodociągu DN300. Katarzyna Lizoń Edycja artykułu
2017-06-20 10:50:01 Obwieszczenia: decyzje środowiskowe, wycinka drzew, prognozy oddziaływania na środowisko i inne / Informacja Wójt Gminy Zbrosławice o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji paliw wraz z myjnią automatyczną oraz myjnią bezdotykową, zlokalizowaną w Pyskowicach przy ulicy Czechowickiej". Katarzyna Lizoń Edycja artykułu
2017-06-20 10:40:02 Obwieszczenia: decyzje środowiskowe, wycinka drzew, prognozy oddziaływania na środowisko i inne / Informacja Wójta Gminy Zbrosławice o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Karchowice gminie Zbrosławice wraz z rozbiórką odcinka istniejącego wodociągu DN300. Katarzyna Lizoń Publikacja artykułu
2017-06-19 14:15:10 Inwestycje / Przetarg nieograniczony: "Remonty odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Zbrosławice w roku 2017" Jakub Kukliński Publikacja artykułu
2017-06-19 08:55:19 Petent / Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy Katarzyna Lizoń Edycja artykułu