Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-10-19 13:06:49 Ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości / Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działki 243/87 w Łubkach Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2018-10-18 14:46:52 Przetargi nieograniczone / Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy Placu Karlola Miarki 3 w Zbrosławicach Beata Adamczak Edycja artykułu
2018-10-18 13:47:21 Obwieszczenia: decyzje środowiskowe, wycinka drzew, prognozy oddziaływania na środowisko i inne / Zawiadomienie Prezydenta Miasta Zabrze o zwróceniu się o wyrażenie opinii odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać pn.: "Budowa II etapu układu komunikacyjnego obsługującego osiedle domów jednorodzinnych na przedłużeniu ul. Dworcowej w Wieszowie" do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2018-10-18 13:41:26 Obwieszczenia: decyzje środowiskowe, wycinka drzew, prognozy oddziaływania na środowisko i inne / Zawiadomienie Prezydenta Miasta Zabrze o zwróceniu się o wyrażenie opinii odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać pn.: "Budowa II etapu układu komunikacyjnego obsługującego osiedle domów jednorodzinnych na przedłużeniu ul. Dworcowej w Wieszowie" do Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2018-10-18 11:44:39 Obwieszczenia / OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Zbrosławice o terminie i miejscu planowanych polowań zbiorowych, organizowanych przez Koło Łowieckie „Przodownik”, ul. Kasztanowa 39, 42-676 Miedary – dzierżawcę obwodu łowieckiego nr 102. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2018-10-18 11:33:52 Obwieszczenia / OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Zbrosławice o terminie i miejscu planowanych polowań zbiorowych, organizowanych przez Koło Łowieckie „PONOWA” Gliwice, ul. Tylna 11, 42-674 Zbrosławice – dzierżawcę obwodu łowieckiego nr 113. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2018-10-18 11:30:16 Obwieszczenia / OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Zbrosławice o terminie i miejscu planowanych polowań zbiorowych, organizowanych przez Koło Łowieckie „Orzeł” Tarnowskie Góry, ul. Mikulczycka 50, 42- 74 Przezchlebie – dzierżawcę obwodu łowieckiego nr 111. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2018-10-18 11:11:52 Obwieszczenia / OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Zbrosławice o terminie i miejscu planowanych polowań zbiorowych, organizowanych przez Koło Łowieckie Nr 3 „KNIEJA” Gliwice, adres do korespondencji ul. Słoneczna 3, 44-187 Wielowieś – dzierżawcę obwodu łowieckiego nr 103. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2018-10-18 10:46:09 Przetargi nieograniczone / Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zbrosławice Beata Adamczak Edycja artykułu
2018-10-18 10:15:22 Kadencja 2014 - 2018 / Oświadczenia majątkowe za rok 2017 Sabina Fojcik Edycja artykułu