Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-06-22 11:48:45 Obwieszczenia: decyzje środowiskowe, wycinka drzew, prognozy oddziaływania na środowisko i inne / Informacja Wójta Gminy Zbrosławice o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi krajowej nr 94 odcinek Pyskowice – gr. M. Zabrza". Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2018-06-22 10:35:34 Przetargi nieograniczone / "Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w Czekanowie" (drugie postępowanie) Jakub Kukliński Edycja artykułu
2018-06-21 15:38:10 Przetargi nieograniczone / Zakup i dostawa ciężkiego pojazdu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby OSP w Wieszowie Beata Adamczak Edycja artykułu
2018-06-21 13:17:35 Przetargi nieograniczone / Zakup i dostawa ciężkiego pojazdu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby OSP w Wieszowie Beata Adamczak Publikacja artykułu
2018-06-21 09:11:44 Ogłoszenia i inne informacje / Zawiadomienia o sesjach Sabina Fojcik Edycja artykułu
2018-06-20 16:50:34 Przetargi nieograniczone / "Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w Czekanowie" (drugie postępowanie) Beata Adamczak Edycja artykułu
2018-06-20 11:44:29 Przetargi nieograniczone / Usługa ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży placówek oświatowych oraz wychowanków placówek oświatowo - wychowawczych i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracowników placówek oświatowych i oświatowo - wychowawczych Gminy Zbrosławice Beata Adamczak Publikacja artykułu
2018-06-20 10:16:46 Szałsza / Plan zagospodarowania przestrzennego Szałsza Sabina Fojcik Edycja artykułu
2018-06-20 09:21:36 Obwieszczenia: decyzje środowiskowe, wycinka drzew, prognozy oddziaływania na środowisko i inne / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZBROSŁAWICE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa drogi krajowej nr 94 odcinek Pyskowice – gr. M. Zabrza”. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2018-06-20 09:09:22 Komisja Budżetu, Gospodarki i Rozwoju / Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju kadencja 2014/2018 Sabina Fojcik Edycja artykułu