Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-02-21 13:16:36 Ogłoszenia i inne informacje / Zawiadomienia o sesjach Sabina Fojcik Edycja artykułu
2018-02-21 12:53:06 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej / Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej kadencji 2014/2018 Sabina Fojcik Edycja artykułu
2018-02-21 12:26:23 2016 rok / Zarządzenia Wójta Gminy Zbrosławice na rok 2016 nr 451 - 494 Sabina Fojcik Edycja artykułu
2018-02-20 07:41:50 Ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości / Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Boniowice (k. m. 3) - dz. nr 362/14. Katarzyna Lizoń Publikacja artykułu
2018-02-20 07:38:54 Ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości / Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Łubie (k. m. 1) - dz. nr 434/98. Katarzyna Lizoń Publikacja artykułu
2018-02-19 14:24:33 Ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości / Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Zbrosławice (k. m. 1 dod. 2) - dz. nr 2946/126, 2947/126 oraz 2948/126. Katarzyna Lizoń Publikacja artykułu
2018-02-19 14:24:23 Ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości / Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Łubie przy ul. Pyskowickiej (k. m. 1) - dz. nr 374/10. Katarzyna Lizoń Edycja artykułu
2018-02-19 14:24:05 Ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości / Ogłosznie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Boniowice (k. m. 3) - dz. nr 364/14, 365/14 oraz 366/14. Katarzyna Lizoń Edycja artykułu
2018-02-19 14:21:18 Ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości / Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Łubie przy ul. Pyskowickiej (k. m. 1) - dz. nr 374/10. Katarzyna Lizoń Publikacja artykułu
2018-02-19 13:16:07 Ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości / Ogłosznie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Boniowice (k. m. 3) - dz. nr 364/14, 365/14 oraz 366/14. Katarzyna Lizoń Publikacja artykułu