Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-08-16 08:37:43 Komisja Budżetu, Gospodarki i Rozwoju / Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju kadencja 2014/2018 Sabina Fojcik Edycja artykułu
2018-08-16 08:28:56 Udzielanie informacji publicznej na wniosek / Udzielanie informacji publicznej Sabina Fojcik Edycja artykułu
2018-08-14 12:31:55 2018 rok / 274 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.274.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2018. Sabina Fojcik Edycja artykułu
2018-08-14 09:58:14 2017 rok / Zarządzenia Wójta Gminy Zbrosławice na rok 2017 nr 401 - 450 Sabina Fojcik Edycja artykułu
2018-08-14 09:44:57 2017 rok / Zarządzenia Wójta Gminy Zbrosławice na rok 2017 nr 101 - 150 Sabina Fojcik Edycja artykułu
2018-08-14 09:41:14 2018 rok / 298 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.298.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy z powodu upału. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2018-08-14 09:40:20 2018 rok / 297 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.297.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia ponownego naboru na stanowisko Zastępcy Naczelnika w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2018-08-14 09:39:56 2018 rok / 296 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.296.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu gminy Zbrosławice na rok 2018. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2018-08-14 09:39:25 2018 rok / 295 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.295.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu gminy Zbrosławice na rok 2018. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2018-08-14 09:38:21 2018 rok / 294 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.294.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu gminy Zbrosławice na rok 2018. Sabina Fojcik Publikacja artykułu