Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-03-15 10:02:58 Zamówienia publiczne / Zorganizowanie transportu dla 34 osób: 32 seniorów i 2 opiekunów z gminy Zbrosławice zamieszkujących 4 sołectwa: Czekanów, Zbrosławice, Przezchlebie i Wieszowa do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie Maciej Połoński Publikacja artykułu
2019-03-14 14:31:03 2019 rok / 015 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.15.2019 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji do udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Remonty bieżące dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w roku 2019”. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-14 14:30:34 2019 rok / 014 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.14.2019 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla Gminy Zbrosławice na rok 2019. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-14 14:27:56 2019 rok / 013 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.13.2019 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2019. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-14 14:26:59 2019 rok / 012 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.12.2019 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla Gminy Zbrosławice na rok 2019. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-14 14:25:38 2019 rok / 010 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.10.2019 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla Gminy Zbrosławice na rok 2019. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-14 14:25:08 2019 rok / 009 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2019 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji do udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Czekanów” – etap I”. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-14 14:24:39 2019 rok / 008 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.8.2019 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla Gminy Zbrosławice na rok 2019. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-14 14:23:50 2019 rok / 007 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.7.2019 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla Gminy Zbrosławice na rok 2019. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-14 14:23:18 2019 rok / 006 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.6.2019 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2019. Sabina Fojcik Publikacja artykułu