Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-01-18 13:04:41 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych / Plan postępowań o udzielenie zamówień Gminy Zbrosławice w roku 2019 Beata Adamczak Publikacja artykułu
2019-01-18 13:04:38 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych / Plan postępowań o udzielenie zamówień Gminy Zbrosławice w roku 2018 Beata Adamczak Archiwizacja artykułu
2019-01-17 15:00:07 Zamówienie z wolnej ręki / Zarządzanie, administrowanie i remontowanie gminnego zasobu lokalowego w roku 2019 Beata Adamczak Edycja artykułu
2019-01-16 16:38:21 Obwieszczenia: decyzje środowiskowe, wycinka drzew, prognozy oddziaływania na środowisko i inne / Budowa II etapu układu komunikacyjnego obsługującego osiedle domów jednorodzinnych na przedłużeniu ul. Dworcowej w Wieszowej Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-01-16 16:35:01 Obwieszczenia / Obwieszczenie dot. informacji o miejscu i terminach zbiorowych polowań wielkoobszarowych, organizowanych przez Koło Łowieckie „Młody Leśnik” w Brynku Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-01-16 16:28:44 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej / Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej kadencji 2018-2023 Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-01-15 10:25:42 Petycje / Informacje na temat ropatrywanych petycji kierowanych do Wójta Gminy Zbrosławice w 2018 roku Sabina Fojcik Edycja artykułu
2019-01-15 09:10:14 Ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości / Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż działki nr 279/23 Wilkowice Maciej Połoński Edycja artykułu