Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-03-12 13:19:03 2018 rok / 386 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.386.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu gminy Zbrosławice na rok 2018. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-12 13:18:30 2018 rok / 385 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.385.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu gminy Zbrosławice na rok 2018. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-12 13:17:57 2018 rok / 384 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.384.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2018. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-12 13:16:56 2018 rok / 383 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.383.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 15 października 2018 r. w sprawie powołania komisji do udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zbrosławice – Etap II”. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-12 13:16:24 2018 rok / 382 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.382.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu gminy Zbrosławice na rok 2018. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-12 13:15:00 2018 rok / 381 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.381.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu gminy Zbrosławice na rok 2018. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-12 13:06:11 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / Wykaz lokali przeznaczonych do dzierżawy - Zbrosławice Sabina Fojcik Publikacja artykułu