Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-03-13 10:33:33 2018 rok / 428 ZARZĄDZENIE OR.0050.428.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia ponownego naboru na stanowisko Skarbnika Gminy Zbrosławice. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 10:31:18 2018 rok / 426 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.426.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 13 października 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu gminy Zbrosławice na rok 2018. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 10:30:14 2018 rok / 420 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.420.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Zbrosławice zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbrosławice. Sabina Fojcik Edycja artykułu
2019-03-13 10:27:33 2018 rok / 421 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.421.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2018. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 10:26:07 2018 rok / 420 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.420.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Zbrosławice zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbrosławice. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 10:24:58 2018 rok / 419 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.419.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Zbrosławice zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbrosławice. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 10:23:58 2018 rok / 418 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.418.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji do udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zbrosławice – Etap II”. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 10:23:15 2018 rok / 411 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.411.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 10:22:38 2018 rok / 383 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.383.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 15 października 2018 r. w sprawie powołania komisji do udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zbrosławice – Etap II”. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 10:21:59 2018 rok / 375 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.375.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 12 października 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu Gminnej Bibliotece Publicznej w Zbrosławicach”. Sabina Fojcik Publikacja artykułu