Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-03-13 10:21:29 2018 rok / 374 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.374.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykreślenia zabytku i wyłączenia karty adresowej z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Zbrosławice. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 10:10:40 2018 rok / 360 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.360.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 3 października 2018 r. w powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Skarbnika Gminy Zbrosławice. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 10:10:12 2018 rok / 356 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.356.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 21 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 10:09:44 2018 rok / 355 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.355.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 21 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 10:09:13 2018 rok / 354 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.354.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 21 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 10:06:05 2018 rok / 331 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.331.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego w urzędzie Gminy Zbrosławice. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 10:05:37 2018 rok / 318 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.318.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przyznawania nagród Wójta gminy Zbrosławice za wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe dla mieszkańców Gminy Zbrosławice. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 10:04:38 2018 rok / 317 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.317.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego w Urzędzie Gminy Zbrosławice. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 10:04:02 2018 rok / 301 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.301.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia „Gminnego Konkursu koron i Wieńców Dożynkowych 2018” podczas imprezy kulturalnej DRAMATALIA 2018 oraz powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia Konkursu. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 09:59:59 2018 rok / 523 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.523.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz określenia zasad przeprowadzenia w Urzędzie Gminy Zbrosławice inwentaryzacji zależności z tytułu dochodów budżetowych. Sabina Fojcik Edycja artykułu