Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-03-13 09:59:40 2018 rok / 523 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.523.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz określenia zasad przeprowadzenia w Urzędzie Gminy Zbrosławice inwentaryzacji zależności z tytułu dochodów budżetowych. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 09:58:40 2018 rok / 522 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.522.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2018-2029. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 09:58:20 2018 rok / 521 ZARZĄDZENIE OR.0050.521.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2019 roku w zakresie wspierania zadań związanych z ochroną i promocją zdrowia na terenie Gminy Zbrosławice. Sabina Fojcik Edycja artykułu
2019-03-13 09:56:42 2018 rok / 521 ZARZĄDZENIE OR.0050.521.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2019 roku w zakresie wspierania zadań związanych z ochroną i promocją zdrowia na terenie Gminy Zbrosławice. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 09:56:16 2018 rok / 519 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.519.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu gminy Zbrosławice na rok 2018. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 09:55:52 2018 rok / 518 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.518.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu gminy Zbrosławice na rok 2018. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 09:55:14 2018 rok / 517 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.517.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2018. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 09:54:53 2018 rok / 515 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.515.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu gminy Zbrosławice na rok 2018. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 09:54:23 2018 rok / 514 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.514.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2018. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 09:53:55 2018 rok / 512 ZARZĄDZENIE OR.0050.512.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania ofert w konkursie otwartym na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie wspierania zadań związanych z ochroną i promocją zdrowia na terenie Gminy Zbrosławice. Sabina Fojcik Publikacja artykułu