Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-03-13 09:52:59 2018 rok / 511 ZARZĄDZENIE OR.0050.511.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2019. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 09:52:33 2018 rok / 510 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.510.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu gminy Zbrosławice na rok 2018. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 09:51:55 2018 rok / 509 ZARZĄDZENIE OR.0050.509.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naborów na stanowisko Podinspektora w Wydziale Społecznym. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 09:51:29 2018 rok / 508 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.508.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu gminy Zbrosławice na rok 2018. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 09:51:00 2018 rok / 507 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.507.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2018. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 09:50:25 2018 rok / 506 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.506.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu gminy Zbrosławice na rok 2018. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 09:49:56 2018 rok / 505 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.505.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu gminy Zbrosławice na rok 2018. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 09:49:32 2018 rok / 504 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.504.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu gminy Zbrosławice na rok 2018. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 09:49:06 2018 rok / 503 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.503.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2018. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 09:48:39 2018 rok / 502 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.502.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na : „Zarządzanie, administrowanie i remontowanie gminnego zasobu lokalowego w roku 2019”. Sabina Fojcik Publikacja artykułu