Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-03-13 09:42:27 2018 rok / 500 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.500.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu gminy Zbrosławice na rok 2018. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 09:42:00 2018 rok / 499 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.499.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu gminy Zbrosławice na rok 2018. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 09:41:34 2018 rok / 498 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.498.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu gminy Zbrosławice na rok 2018. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 09:38:06 2018 rok / 497 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.497.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2018. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 09:36:26 2018 rok / 496 ZARZĄDZENIE OR.0050.496.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Zbrosławice. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 09:33:24 2018 rok / 495 ZARZĄDZENIE OR.0050.495.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie funkcjonowania monitoringu wizyjnego w urzędzie Gminy Zbrosławice. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 09:32:24 2018 rok / 494 ZARZĄDZENIE OR.0050.494.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postepowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 09:05:25 2018 rok / 493 ZARZĄDZENIE OR.0050.493.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym w Urzędzie Gminy Zbrosławice. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 09:02:26 2018 rok / 492 ZARZĄDZENIE OR.0050.492.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Zbrosławice. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 09:01:22 2018 rok / 491 ZARZĄDZENIE OR.0050.491.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Zbrosławice. Sabina Fojcik Publikacja artykułu