Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-03-13 09:00:38 2018 rok / 490 ZARZĄDZENIE OR.0050.490.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naborów na stanowisko Zastępcy naczelnika oraz Naczelnika w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 08:59:18 2018 rok / 489 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.489.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 08:58:51 2018 rok / 488 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.488.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Sabina Fojcik Edycja artykułu
2019-03-13 08:52:57 2018 rok / 488 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.488.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 08:52:23 2018 rok / 486 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.486.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu gminy Zbrosławice na rok 2018. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 08:51:54 2018 rok / 485 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.485.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu gminy Zbrosławice na rok 2018. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 08:48:35 2018 rok / 484 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.484.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2018. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 08:48:05 2018 rok / 483 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.483.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu gminy Zbrosławice na rok 2018. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 08:40:19 2018 rok / 482 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.482.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2018. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 08:39:02 2018 rok / 481 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.481.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad przeprowadzenia ryzyka w obszarze danych osobowych w Urzędzie Gminy Zbrosławice. Sabina Fojcik Publikacja artykułu