Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-03-13 08:20:29 2018 rok / 480 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.480.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na zadanie: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Zbrosławice w 2019 r.” Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 08:20:02 2018 rok / 478 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.478.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 08:19:23 2018 rok / 477 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.477.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 08:18:52 2018 rok / 476 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.476.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu gminy Zbrosławice na rok 2018. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 08:18:17 2018 rok / 474 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.474.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu gminy Zbrosławice na rok 2018. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 08:17:37 2018 rok / 475 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.475.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2018. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 08:17:07 2018 rok / 473 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.473.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu gminy Zbrosławice na rok 2018. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 08:16:27 2018 rok / 472 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.472.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2018. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 08:15:55 2018 rok / 471 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.471.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: :Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Zbrosławice wraz z opiekunami do szkół i przedszkoli (placówek) w 2019 roku”. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 08:15:27 2018 rok / 470 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.470.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu gminy Zbrosławice na rok 2018. Sabina Fojcik Publikacja artykułu